SİBEL ÖZDEMİR

Özgeçmişi

10 Haziran 1979'da İstanbul'da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Makbule'dir.

Akademisyen; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Finans) alanında, Doktorasını Marmara Üniversitesinde Uluslararası Ekonomi alanında tamamladı.

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa Üniversitesinde gerek öğrenci gerekse misafir öğretim üyesi olarak bulunma imkânı edindi. İstanbul'da farklı Üniversitelerde öğretim görevlisi, akademisyen olarak görev yaptı. Özellikle Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği Ekonomi ve Ticaret Politikaları alanında dersler verdi ve akademik çalışmalarda bulundu.

26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Parlamentoda göreve başladığı birinci dönemde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyeliği ve ikinci dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. KEFEK bünyesinde kurulan Yurtdışında Yaşayan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Alt Komisyonu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Özdemir, bekârdır.